Ταφικό μνημείο με τρεις κιβωτιόσχημους τάφους

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.